aa1881

Aydın Aydemir

  • ramazan
    Ramazan 2017-06-11 16:02:25

    Ya aydın biraz ilim bilim okuyayım dedim, sayfana geldim, inkisar-ı hayale uğradım. Haydi Allah'a ısmarladık..