• kemal82
    kemal82 2017-03-23 09:37:45

    Bizim askerimiz niye oralarda niye şehit oluyor o zaman onlar fink atarken. Hadi kadını çocuğu neyse askerlik çağında olanı gidecek kendi ülkesinin asleri olarak savaşacak

+25 Yorum
  • huseyinsuleymanoglu
    Hüseyin Süleymanoğlu 2017-03-22 23:24:45

    Madde 1; nimetten sayılmayacak gereksiz bir madde. Madde 2; 550 vekilden 600 e çıkarılması temsil oranını yükseltmek amacına dayanıyor. Madde 3; 18 yaşında vekillerin olmasında genç siyasetçilerin yetişmesi amaçlanıyor. Bence yanlış bir madde. Madde 4; Yasama ve Yürütme seçimlerinin aynı günde yapılmasını doğru bulmuyorum. Ancak görev sürelerinin aynı olması erk üstünlüğünün önüne geçeceği kanaatindeyim. Süresi biten vekiller tekrar tekrar seçilebiliyorken, Cumhurbaşkanına 2 dönem hakkı tanınmış. Madde 5; Yasama organının görevleri kısaca karar almak. Yasa yapmak değiştirmek kaldırmak. Para basmak bütçe hesabı yapmak vb. Bu maddede değişen bakanlar kurulunu denetleme yetkisinin kaldırılması noktasında var. Ancak bu konuda ayrıca bir kanun var 'madde 6'. Madde 6; yasamanın yürütmeyi denetleme yollarından gen soru elinden alınmış. Hükumet yasama organı içerisinde kurulmadığı için mantıklı bir adım. Gen soru yetkisi kaldığını düşünelim. Cumhurbaşkanının meclisteki çoğunluk partisinden çıkmazsa gen soru ile düşürülmesi pek muhtemel. Gen soru hariç diğer bilgi edinme yolları açık. Madde 7; Cumhurbaşkanı seçimini anlatıyor. Değinilecek bir yanı yok sıradan bir seçim. Pek değişikliği yok. Madde 8; Cumhurbaşkanının görevleri. Burada mevcut başbakan ile cumhurbaşkanının birleştiğini görüyoruz. Yürütmenin görevlerini almış. Kanunları meclise tekrar görüşülmesi için yollayabilir. Ancak salt çoğunlukla geri gelirse kabul etmek zorunda. Bu kısmı gereksiz. Yasama ile yürütme ayrılmış olması gerekiyordu. Kanunları iptal davası açabilir. Burada yasamanın yürütmeyi olduğu gibi yürütmenin de yasamayı denetleme yolu gösterilmiş. Yardımcılarını, üst düzey yöneticileri ve temsilcileri atar. Bu saydıklarım yürütme erkinin uzuvları olduklarına göre bunları yasamanın ataması beklenemezdi heralde :) Kanun hükmünde kararname çıkarır. Ancak khk konusunda yasa varsa khk geçersiz sayılır. Khk çıkardıktan sonra meclis o konuda kanun çıkarmışsa khk geçersiz sayılır. Burada yasamanın eksikliği durumunda yürütme erkinin hizmetinin etkilenmemesi amaçlanmış. Kanun yoksa ve bu konuda bir kanun gerekiyorsa yürütme bir khk çıkarır daha sonra yasama kendi kanununu çıkarıp khk kaldırır. madde 9; cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu, salt çoğunluk ile görüşülmesine karar veriliyor. vsvsvs beşte üçünün oyuyla Yüce Divan a sevk ediliyor. Bu maddeyi uzun tutmalarındaki amaç chp ye önlem :)) Arkadaş adamların tırnakları kırılsa şikayete gidiyorlar :)) Madde 10; cumhurbaşkanı yardımcıları. C.başkanlığı makamı boşaltıldığı takdirde 45 gün içerisinde seçimler yenilenir. Seçimler yenilenene kadar yardımcısı makama vekalet eder. Eğer seçimlere 1 yıldan az kalmışsa genel seçimler de c.başkanlığı seçimleri ile beraber yenilenir.(tv programlarında koca koca adamlar şu maddeyi nasıl okuyorlarsa, seçimlere 1 yıldan az kalmışsa yardımcı 1yıl makamda oturacak vs diyorlar hayret ediyorum :)) bakanlar hakkında soruşturma süreci de c.başkanı ile aynıdır. Yardımcıların görev ve yetkileri tamamen c.başkanının elindedir. Madde 11; TBMM nin beşte üçünün oyuyla seçimler yenilenir. Bu durumda c.başkanı seçimleri de yenilenir. Aynı şekilde c.başkanı seçimleri yenilerse kendi seçimleri de yeniler. Meclisi feshetme dedikleri madde bu :)) Madde 12; OHAL ilanından bahsetmiş. vsvsvs ohal MECLİSİN onayına sunulur. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Yani öyle seçime gitmemek için Gambiya'daki gibi ohal ilan edilebileceğini düşünmek aptallık olur :) Yok efendim c.başkanı yardımcısı ilan eder falan geçin bunları :)) Madde 13; Askeri mahkemelerin kaldırıldığı madde. Madde 13; HSYK nın yapısında pek bi değişiklik olmamış. Benim burda yanlış gördüğüm C.başkanının atadıklarının yanında bir de mecliste çoğunluğu varsa meclisteki atamalara da etki edecek olmasıdır. Onun haricinde zaten 4+2 üye C.başkanınca atanıyordu. Madde 15; bütçe maddesi. Yürütme bütçe teklifini yasamaya sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Bütçe kanunu geçene kadar kabul gören bu. Bu demek değil ki kafasına göre bir bütçe belirleyip yıl boyu ona göre hareket edilecek. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz. Madde 16; kaldırılan terimler ve maddeler var. Aptalın teki bunu yeni madde sanmıştı. Cumhurbaşkanının mevcut yetkilerinin kaldırıldığı maddeyi yeni sistemde c.başkanına veriliyor sanmıştı :))) ve geçici maddeler vs. Anayasa Mahkemesine değinmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi üyelerinin ayrı tarihlerde başlayıp ayrı tarihlerde biten 12 şer yıllık görev süreleri var. Öyle cumhurbaşkanı çıkıp hepsini birden atayacak gibi bir durum yok. Ki zaten mevcut sistemde de bu böyle. Alın size evet deme sebeplerim. Bir iki eksik ve hata haricinde bişi bulamadım. Dün bir siyaset profesörünün yanına gidecektim. Uzun süredir şu 18 maddenin hatalarını bulmaya çalışıyordum ki adama sorayım. Hiç yardımcı olamadınız adamla allayıp pulladık sistemi :)) Ülke menfaati söz konusu ihtirasa kapılmamak lazım. Aynı şekilde maddeler üzerinden cevap istiyorum

+106 Yorum